Universitat Rovira i Virgili

La UNE en la prensa

| Compartir |

EBRE EXPRES-COM. La URV acaba d’editar el llibre Compartir experiencias, combatir el dolor que aborda la fibromiàlgia des d’una perspectiva biològica, psicològica i social. Universitat Rovira i Virgili

21/03/2017