noticias

Noticias

| Compartir |

O Selo USC Editora supera a auditoría de seguimento de certificación conforme á norma ISO 9001:2015

13/12/2018

Captura do portal web de USC EditoraO Selo USC Editora acaba de superar a auditoría de seguimento anual de certificación do seu sistema de xestión de calidade conforme á norma UNE-EN ISO 9001:2015. A mediados deste mesmo ano, o Servizo de Publicacións, responsable deste selo editorial, xa se convertera no primeiro servizo universitario que conseguía a adaptación aos novos estándares.

Malia que a norma ISO 9001:2015 certifica só o selo USC Editora e non o Servizo no seu conxunto, “é certo que a auditoría de organización incorpora a práctica totalidade dos procesos que conflúen nun sistema editorial de calidade certificada”, explica o responsable do Servizo Juan Blanco. 

Entre os aspectos recollidos nesta auditoría, o informe resultante destaca como puntos fortes o grao de coñecemento dos procesos por parte da organización, o avance cualitativo mediante a implementación de aplicacións dixitais e unha decidida orientación cara á mellora continua. Nas enquisas de satisfacción realizadas entre autores, distribuidores de contidos dixitais e distribuidores convencionais como parte da auditoría de seguimento, o informe resalta que os “ resultados son moi elevados e satisfactorios”. 

Recente adaptación á norma 9001:2015 
Para o proceso de adaptación aos estándares da norma 9001:2015, o Servizo de Publicacións revisou múltiples procesos, documentación, políticas de xestión, obxectivos e indicadores do seu sistema de funcionamento para axustalos ás novas características da norma. Como explica Juan Blanco Valdés as novidades do proceso certificador refírense a unha maior esixencia e rigor na segmentación e identificación das partes interesadas na avaliación e prevención de riscos e na análise DAFO da organización. 

O propio Juan Blanco valora “moi positivamente” que esta última auditoría non detectase ningunha desviación na norma, non conformidade nin acción correctiva e inscribe tan bos resultados “ no labor dun equipo que traballa con convicción e un proxecto definido e, tamén, nunha dinámica impulsada nos últimos anos dende a edición universitaria, de cara a convencer a todos os actores implicados na mesma, e moi especialmente ás axencias de avaliación e acreditación, de que as universidades publican consonte esixencias de calidade tan rigorosas como transparentes”. 

USC Editora 
USC Editora é un selo comercial da USC rexistrado como marca e creado en 2009. Dá cabida a unha serie de publicacións, organizadas en seis coleccións, financiadas polo Servizo de publicacións  e sometidas a un sistema propio de avaliación por pares externos á USC. O selo conta ademais cun elenco estable de editores internos que someten os orixinais a unha avaliación previa.

 

 
Unebooks

RTVE

Unelibros

Unelibros Primavera 2019

+ Unerevistas, suplemento electrónico

Unelibros Primavera 2019


Unelibros Otoño 2018

+ Unerevistas, suplemento electrónico

Unelibros Otoño 2018


Unerevistas

Unerevistas Otoño 2018

Suplemento electrónico de Unelibros

Unerevistas Otoño 2018


Colección UNE

La Revolución Google Scholar. Destapando la Caja de Pandora Académica

De Enrique Orduña-Malea, Alberto Martín-Martín, Juan M. Ayllón y Emilio Delgado López-Cózar

La Revolución Google Scholar


El ecosistema del libro electrónico universitario

I Premio Nacional de Investigación en Edición

El ecosistema del libro electrónico universitario


Calidad en la edición universitaria

De Alberto Álvarez Suárez

Calidad en la edición universitaria


Catálogos temáticos

II Salón del Libro Universitario UNE

II Foro Editorial de Estudios Hispánicos y Americanistas

Catálogo II Salón del Libro Universitario UNE