Universitat Politècnica de Catalunya

Notas de Prensa

La Universitat Politècnica de Catalunya presenta el libro Cerdà/Ensanche

El 22 de abril, a las 12,30h
14/04/2010

  Se presentará en l'Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.


Les comunitats jardí a Catalunya

Una experiència urbana retrobada
14/12/2009

Les comunitats jardí a Catalunya

Les comunitats jardí són intervencions urbanes que, a partir de la disposició de tipologies edificatòries basades en el jardí privat i amb una utilització estratègica dels espais lliures i dels equipaments, cerquen la idea de comunitat en el si de l’operació. L’estudi que aquest llibre presenta s’emplaça en el territori català i abasta des de final del segle xix fins al 1960, moment en què l’accés al vehicle privat per part de la societat implica un canvi substancial respecte d’aquesta idea de comunitat i, per tant, d’aquest model projectual.