Acta Botanica Barcinonensia - 53 (2010-2011) Revista

Marzo, 27, 2012

Acta Botànica Barcinonensia és una revista dedicada a la difusió de treballs de recerca en els diversos camps de la botànica en un sentit ampli: Florística, taxonomia, fitocenologia, ecologia vegetal etc. Aquest número inclou un bon nombre de treballs sobre molses, cormòfits, algues marines, i també treballs més generals de recopilació: fongs de la Catalunya occidental, addicions al catàleg de plantes vasculars d'Andorra. En el camp de la fitocenologia s'hi publiquen novetats relatives a les terres litorals, comunitats de Catalunya i Andorra, en forma compilació sintaxonòmica. Com a aspectes més particulars, destaquen un treball sobre cultiu de Rhizopogon, un sobre dinàmica de comunitats de Scirpus del Marroc, i un catàleg de les Rhodophyceae del litoral del Marroc. Les novetats taxonòmiques i sintaxonòmiques es troben recollides en un índex particular, per tal de facilitar la recopilació.

(Salto a sitio externo para ver el artículo completo)