Anàlisi de dades i introducció a la probabilitat

Abril, 28, 2010

Aquest manual recull uns apunts preparats per fer l'assignatura "Anàlisi de dades i introducció a la probabilitat", del Grau de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'una assignatura de primer curs on l'estudiant està en el pas de l'institut a la universitat. La temàtica del curs inclou: mostreig, estadística descriptiva, combinatòria, probabilitats en espais finits o numerables i una introducció a les lleis binomial i normal.

(Salto a sitio externo para ver el artículo completo)