Anàlisi i avaluació de xarxes

Septiembre, 22, 2022

Esteve Pallarès Segarra i Luis J. de la Cruz Llopis

Anàlisi i avaluació de xarxes
Anàlisi i avaluació de xarxes

En aquest llibre s’utilitza la teoria de cues per modelar sistemes de transmissió en xarxes telemàtiques. S’analitzen diversos sistemes de cues i els possibles escenaris on es podrien fer servir aquests models. S’utilitzen aquests models per avaluar diferents aspectes dels nodes de commutació com el retard que pateixen els paquets, l’ocupació dels seus buffers i la probabilitat de pèrdua de paquets. A més de l’estudi a nivell de node de commutació, també es fa una anàlisi a nivell de xarxa estudiant nombre mitjà de salts que fa un paquet, el seu retard extrem a extrem, com fer un repartiment òptim de la càrrega de trànsit en una xarxa i diferents mecanismes de control de congestió. Finalment, s’avaluen diverses tècniques d’accés al medi, tant deterministes com aleatòries. 

(Salto a sitio externo para ver el artículo completo)