Anàlisi matemàtica d'una variable

Febrero, 02, 2012

L'anàlisi matemàtica és una eina fonamental per a les titulacions universitàries de ciències. Bruno Juliá Díaz i Montserrat Guilleumas han aplegat les nocions indispensables per progressar en l'estudi d'aquesta matèria: nombres reals i complexos, topologia, funcions d'una variable, derivades, integració, successions i sèries. La presentació clara i rigorosa dels conceptes, així com els nombrosos exemples que es desenvolupen detalladament en el llibre, contribueixen de manera decisiva a facilitar la comprensió i la pràctica de l'anàlisi matemàtica.

(Salto a sitio externo para ver el artículo completo)