Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura

Abril, 08, 2010

Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura

coberta

ANÀLISI tracta de la comunicació i la cultura en general, i especialment dels fenòmens relacionats amb els mitjans de comunicació de masses. Intenta fomentar la col·laboració interdisciplinària, i l'anàlisi crítica i polèmica dels temes estudiats: anàlisi semiòtica de la comunicació, repetició i serialitat en el cinema i en la televisió, democràcia i comunicació, i els mitjans de comunicació i la política cultural. La línia de la revista es basa sobretot en temes d'actualitat i en problemes centrals en el desenvolupament de l'estudi de la comunicació.

ANÀLISI trata de la comunicación y la cultura en general, y especialmente de los fenómenos relacionados con los medios de comunicación de masas. Intenta fomentar la colaboración interdisciplinaria, y el análisis crítico y polémico de los temas estudiados: análisis semiótico de la comunicación, repetición y serialidad en el cine y en la televisión, democracia y comunicación, y los medios de comunicación y la política cultural. La línea de la revista se basa sobre todo en temas de actualidad y en problemas centrales en el desarrollo del estudio de la comunicación.

(Salto a sitio externo para ver el artículo completo)