Apunts i contrapunts sociolingüístics de Francesc Vallverdú en el marc del centenari de les Normes ortogràfiques

Mayo, 13, 2013

Apunts i contrapunts sociolingüístics de Francesc Vallverdú en el marc del centenari de les Normes ortogràfiques

Apunts i contrapunts sociolingüístics de Francesc Vallverdú

Amb l'avinentesa del centenari de les Normes ortogràfiques, Francesc Vallverdú ha aplegat nou articles i comunicacions en la publicació Apunts i contrapunts sociolingüístics. Són treballs sobre sociolingüística, de procedència molt diversa, fets públics en els últims deu anys. Són pinzellades de diversa magnitud i intensitat a qüestions sociolingüístiques d'actualitat: des dels principals reptes amb què es troba avui la sociolingüística fins a aspectes relacionats amb la normalització lingüística. Així, per exemple, s'hi recull l'article «Les idees sociolingüístiques abans de les Normes de 1913», publicat en el número 57 de la revista de la Universitat de Montpeller Lengas. Revue de Sociolinguistique, l'any 2005, o la comunicació que va presentar a la Universitat de Viena el 24 de setembre de 2010 en el marc de les Jornades Germano-Catalanes anuals.