Biologia II. Instrumental bàsica: Química (Manual de Laboratori) 2a edició

Enero, 31, 2011

Aquest manual presenta la col-lecció de pràctiques de química que han de realitzar els alumnes que cursen l'assignatura Biologia 2 del 2on semestre dels Graus de Biologia, Ciències Biomèdiques i Biotecnologia que s'imparteixen en la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. El text, estructurat en blocs que es corresponenen amb les sessions de laboratori que es duen a terme, contempla sis sessions, els continguts experimentals de les quals estan relacionats amb el temari de la docència teòrica de química impartida als alumnes que cursen els graus esmentats. El text docent inclou annexes amb normes generals i de seguretat i consideracions sobre la gestió de residus. La utilització del manual com a llibreta de laboratori, gràcies a les pàgines pautades addicionades situades al final de cada sessió, permetrà que l'alumne conservi, de manera ordenada, les explicacions teòriques i les consideracions generals relacionades amb la metodologia de treball que farà el professor abans del començament de cada sessió i les observacions personals del seu treball experimental.

(Salto a sitio externo para ver el artículo completo)