«Domus seu hospitale»: espais d'assistència i de salut a l'edat mitjana / "Domus seu hospitale": assistance and health care spaces in the Middle Ages

Septiembre, 04, 2013

L'estudi històric dels hospitals es pot enfocar des de mirades tan diverses que ha merescut l'atenció d'especialistes de tota mena de disciplines. Antoni Conejo ens endinsa en el polièdric univers arquitectònic d'aquests edificis, la construcció i el disseny dels quals procuraven garantir la bona salut del cos, però també de l'ànima.
 
The historical study of hospitals can be approached from so many different angles that it has attracted the attention of specialists from all kinds of disciplines. Antoni Conejo takes us into the multifaceted universe of the architecture of hospitals, the construction and design of which tried to guarantee the good health of the body, but also that of the spirit.

(Salto a sitio externo para ver el artículo completo)