DUODA 40. Estudis de la Diferència Sexual - Estudios de la Diferencia Sexual

Julio, 28, 2011

DUODA és la revista del Centre de Recerca de Dones Duoda, de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'una publicació semestral amb il-lustracions d'artistes contemporànies. La revista DUODA vol recuperar la paraula de les dones d'altres èpoques històriques, vol oferir un espai de reflexió, de debat polític i científic, a totes les persones interessades en els estudis feministes, pretén difondre les recerques de les investigadores que formen part del Centre. DUODA és un espai de trobada amb totes aquelles i aquells que estan lluitant per transformar les relacions existents en la creació de saber, i la difusió d'aquest saber, que no troben llocs on es reculli la seva paraula. DUODA recull la creació escrita i plàstica de dones que busquen expressar espais de llibertat femenina.

(Salto a sitio externo para ver el artículo completo)