Edicions UIB presenta la col·lecció Arquitectura Tècnica, editada amb la col·laboració del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Mallorca

Noviembre, 29, 2010

La col·lecció Arquitectura Tècnica és la primera col·lecció tècnica que s??edita a les Illes Balears.

Edicions UIB presenta la col·lecció Arquitectura Tècnica, editada amb la col·laboració del Col·legi d

 

Presentació col·lecció Arquitectura Tècnica

Dimecres 24 de novembre de 2010, a les 20 hores, al Casal Solleric,
passeig del Born, 27, Palma, es present la col·lecció Arquitectura Tècnica, a c rrec del senyor Ignacio Martínez, director de la col·lecció i president del Col·legi Oficial d"Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d"Edificació de Mallorca; la senyora B rbara Estudillo, vocal d"Informació i Públicacions del mateix Col·legi i la doctora Patrícia Trapero, vicerectora de Projecció Cultural de la UIB.

 

 

La col·lecció Arquitectura Tècnica és la primera col·lecció tècnica que s"edita a les Illes Balears i és pionera per als estudis d"Enginyeria d"Edificació. Neix amb la vocació de convertir-se en una obra de referència i d"utilitat pr ctica per als estudiants universitaris i per als professionals del sector. Utilitza un format senzill i directe, f cil de consultar, que sintetitza els temes exposats a cada número. Els títols seran redactats i coordinats per professors de la UIB amb la col·laboració de professionals i experts en la matèria.

Aquesta col·lecció neix arran de la signatura d"un conveni entre el Col·legi Oficial d"Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d"Edificació de Mallorca i la UIB. Mitjançant aquest acord, Edicions UIB assumeix l"edició i la comercialització dels originals de la col·lecció. Ja s"han publicat els dos primers volums de la col·lecció: Criterios para la gestión del Libro de Incidencias i El control de Calidad vinculado a la Dirección de Ejecución de Obras de Edificación.

Criterios para la gestión del Libro de Incidencias, del professor de la UIB Francesc Josep Forteza i de l"investigador de la UIB Mateu Moy , és una guia pr ctica de referència per al coordinador de la seguretat i la salut en les obres de construcció. Pren com a punt de partida les reformes recents en la normativa que ajusten la utilització del llibre d"incidències i proposa una sistem tica de la tipologia d"actes.

El control de Calidad vinculado a la Dirección de Ejecución de Obras de Edificación, dels professors de la UIB Joan Muñoz i Gabriel Horrach, sintetiza i comenta les obligacions derivades de la Llei d"ordenació d"edificació i el Codi tècnic d"edificació en relació amb el control de qualitat, especialment vinculades a l"actuació dels directors d"execució d"obres d"edificació.

La col·lecció Arquitectura Tècnica l"edita Edicions UIB.

Criterios para la gestión del Libro de Incidencias i El control de Calidad vinculado a la Dirección de Ejecución de Obras de Edificación es poden adquirir a la llibreria electrònica de la UIB.