Enrahonar. Quaderns de Filosofia. Filosofia catalana del segle XX

Marzo, 22, 2010

Enrahonar. Quaderns de Filosofia. Filosofia catalana del segle XX

coberta

Revista de filosofia en general, dividida en articles -que tracten d'un tema monogràfic-, notes, recensions bibliogràfiques i informació sobre activitats. Els treballs en llengües romàniques es publiquen en l'idioma en què es presenten; la resta es tradueix.

Revista de filosofía en general, dividida en artículos -que tratan de un tema monográfico-, notas, recensiones bibliográficas e información sobre actividades. Los trabajos en lenguas románicas se publican en el idioma en que se presentan; el resto se traduce.

(Salto a sitio externo para ver el artículo completo)