La Universitat de les Illes Balears publica " Diccionari d'escriptors lul·listes"

Mayo, 25, 2009

Aquest Diccionari d'escriptors lul·listes reuneix en un sol volum tota la informació bàsica d'aquells autors que han escrit sobre Ramon Llull i la seva obra, sobre el lul·lisme o que han editat textos lul·lians. Sebastià Trias Mercant hi recull en síntesi les informacions més importants d'aquells escriptors que «han escrit almenys tres articles sobre la vida o l'obra de Ramon Llull o alguns dels seus seguidors». Tant hi podem trobar deixebles, admiradors, defensors de Llull i protectors de la causa lul·liana, com biògrafs del Beat, traductors dels escrits lul·lians, apologistes de la doctrina lul·liana, hermeneutes de les seves obres i del seu pensament. Ordenat segons un criteri alfabètic, cada veu conté informació bàsica sobre els aspectes biogràfics i sobre el que cada autor ha aportat amb els seus llibres i estudis, i s'inventaria la seva obra lul·lística. La utilitat inqüestionable delDiccionari d'escriptors lul·listes rau en el fet de ser la primera obra en la qual els escriptors sobre Ramon Llull i el lul·lisme són els protagonistes. El CD adjunt a l'edició en paper permet realitzar cerques precises a tot el material. Lamentablement, el difunt professor Trias no va poder veure publicada aquesta obra en la qual va treballar durant molts d'anys.

 

Diccionari d’escriptors lul·listes
Sebastià Trias Mercant
Edicions UIB, 2009
481 pàg. | 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-8384-089-4
Idioma: català
PVP + IVA: 30 euros