Manual d'estades en pràctiques tutelades

Diciembre, 20, 2011

El Manual d'estades en pràctiques tutelades pretén, per una banda, facilitar a l'alumne l'aprenentatge de l'assignatura i, per l'altra, servir de guia de suport al tutor en la seva tasca docent en els vessants assistencials i de gestió de l'exercici professional. Aquest manual inclou les activitats relacionades amb l'organització i les funcions de l'Oficina de Farmàcia o Servei de Farmàcia Hospitalària, les activitats orientades a la logística i farmacotècnia del medicament, les activitats assistencials orientades al pacient i la cartera de serveis que es poden dur a terme des de cadascun dels àmbits professionals. El Manual pretén alhora que els alumnes adquireixin competències en la pràctica de la gestió de la qualitat i en les activitats de recerca assistencial i d'educació farmacèutica als ciutadans, per fomentar, des dels estudis de grau, el compromís del futur farmacèutic per assumir noves responsabilitats i valors en el desenvolupament professional permanent i en la recerca de l'excel-lència professional.

(Salto a sitio externo para ver el artículo completo)