Manuscrits. La dona en l'esfera laboral en l'època moderna

Marzo, 22, 2010

Manuscrits. La dona en l

coberta

Revista anual d'història moderna, publicada des de l'any 1985 pel Departament d'Història Moderna i Contemporània. Disposa d'una sèrie pròpia de monografies sobre història moderna i historiografia.

Revista anual de historia moderna, publicada desde el año 1985 por el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. Cuenta con una serie propia de monografías sobre historia moderna e historiografía.

(Salto a sitio externo para ver el artículo completo)