Nace Limiar, unha nova colección dixital en acceso aberto do Instituto da Lingua Galega

Junio, 17, 2015

Nace Limiar, unha nova colección dixital en acceso aberto do Instituto da Lingua Galega

Limiar

A nova colección Limiar, do Instituto da Lingua Galega da USC, acaba de estrearse no Portal Dixital de Libros da USC Lib{USC} co volume Toponimia e variación dialectal en galego. Os topónimos rematados en -oa, -oá, -úa, -uá , de Carolina Pérez Capelo e editado polo Servizo de Publicacións compostelán.

Limiar preséntase como unha canle para a publicación en soporte dixital e acceso aberto de monografías orixinais centradas nalgún aspecto relacionado de maneira directa coa lingüística e a filoloxía galegas. 

A colección, dirixida por Ernesto González Seoane e que conta cun comité editorial internacional, ofrécese de maneira preferente a investigadores novos, co fin de poderen canalizar publicacións derivadas dos seus traballos académicos de inicio á investigación. Todos os orixinais destinados á colección son sometidos a un proceso de avaliación previa por expertos.