Pla de llengües de la Universitat de Barcelona

Septiembre, 15, 2010

Aquest Pla de llengües té com a missió establir i desenvolupar la política lingüística a la Universitat de Barcelona durant els propers anys. La UB vol assumir el compromís que es deriva de la necessitat d'incorporar el multilingüisme en el si de la institució, com a resultat del context que estableix el nou marc de l'espai europeu d'educació superior, d'una banda, i de la clara vocació de projecció internacional de la Universitat, de l'altra.

(Salto a sitio externo para ver el artículo completo)