Publicaciones de la Universitat de València presenta en Benissa "Els parlars valencians"

Noviembre, 26, 2018

El próximo 30 de noviembre

Publicaciones de la Universitat de València presenta en Benissa "Els parlars valencians"

A partir dels estudis consolidats i d"un meritori treball de camp amb enquestes dialectològiques a informants de més de 250 localitats de la geografia valenciana, Els parlars valencians descriu la riquesa lingüística que presenta el catal al País Valenci . L"obra s"organitza en quatre parts: la primera mostra una visió general de les característiques dels parlars descrits, mentre que en el segon apartat es classifica i descriu cadascuna de les varietats estudiades. La tercera est ordenada segons l"estructura tradicional de les monografies dialectals, que inclou la fonètica, la morfosintaxi i el lèxic. Tanca el llibre l"Atles lingüístic dels parlars valencians, amb 56 mapes a tot color on queden representades geogr ficament les variacions lingüístiques. Els treballs que han donat lloc a aquest llibre han estat mereixedors del Premi IEC de Lexicografia i Onom stica Joan Coromines 2017.

Per a informació addicional, cobertes en alta resolució o entrevistes amb l"autor, contacteu amb el departament de m rqueting de PUV, marqueting@uv.es o als telèfons 963 98 32 31 " 618 067 107 (pregunteu per Amparo o Lucía)