Temps d'Educació 38. Dimensions pedagògiques de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Projecte integrat "INCLUD-ED: cohesió social i impacte polític a Europa"

Octubre, 29, 2010

La idea de crear una nova revista sobre temes educatius va sorgir en el seu moment com a fruit natural d'una idea anterior, plasmada per primera vegada en el nostre país a la Universitat de Barcelona, ajuntar en una sola instància acadèmica tots els órgans universitaris dedicats a la docència i a la recerca en els diversos camps educatius. Era lògic que si s'unificaven esforços fos perquè fructifiquessin en una millor tasca de caràcter acadèmic i investigador i que aquests esforços tinguessin el natrual ressò dins la nostra societat. Així doncs, "Temps d'Educació" en primer lloc, surt amb vocació de servei al país i a la comunitat cultural de la qual som membres i a la qual ens devem, amb l'interès primordial de ser-ne un instrument d'anàlisi i de crítica. En segon lloc, la idea primordial que ens inspira no és altra que la de contribuir amb esperit obert i actitud de diàleg a la divulgació i duscissió científica dels termes relacionats amb el nostre àmbit, des d'una perspectiva de caràcter universal i el consonància amb els corrents capdavanters de la recerca i l'acció educatives. Amb aquest desig i aquesta esperança iniciem, doncs, aquesta nova singladura.

(Salto a sitio externo para ver el artículo completo)