Temps d'Educació 39. La formació permanent del professorat als països europeus

Julio, 21, 2011

La idea de crear una nova revista sobre temes educatius va sorgir en el seu moment com a fruit natural d'una idea anterior, plasmada per primera vegada en el nostre país a la Universitat de Barcelona, ajuntar en una sola instància acadèmica tots els órgans universitaris dedicats a la docència i a la recerca en els diversos camps educatius. Era lògic que si s'unificaven esforços fos perquè fructifiquessin en una millor tasca de caràcter acadèmic i investigador i que aquests esforços tinguessin el natrual ressò dins la nostra societat. Així doncs, "Temps d'Educació" en primer lloc, surt amb vocació de servei al país i a la comunitat cultural de la qual som membres i a la qual ens devem, amb l'interès primordial de ser-ne un instrument d'anàlisi i de crítica. En segon lloc, la idea primordial que ens inspira no és altra que la de contribuir amb esperit obert i actitud de diàleg a la divulgació i duscissió científica dels termes relacionats amb el nostre àmbit, des d'una perspectiva de caràcter universal i el consonància amb els corrents capdavanters de la recerca i l'acció educatives. Amb aquest desig i aquesta esperança iniciem, doncs, aquesta nova singladura.

(Salto a sitio externo para ver el artículo completo)